Nyelvvizsgázóknak, érettségizőknek Nyomtatás

Oxford Érettségi Tesztek

Az Oxford Érettségi Felkészítő Tesztek a közép- és emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára készülők számára összeállított gyakorlókönyv, mely önálló és csoportos tanulásra egyaránt alkalmas.

 • A négy közép- és két emelt szintű feladatsor hatékony és valósághű gyakorlási lehetőséget biztosít a vizsga valamennyi részéhez.
 • A tesztek az Oktatási Minisztérium vizsgaszabályzatával összhangban készültek, és tartalmazzák az összes lehetséges vizsgafeladatot.
 • Smart Key
  A hat feladatsorhoz részletes megoldási útmutatót tartozik, amely nemcsak a helyes válaszokat adja meg, de egyedülálló módon el is magyarázza, miért az a válasz jó. Ezáltal a diákok megértik, hogyan működnek a feladatok, és a gyakorlás során magabiztos vizsgázóvá válnak.
 • Exam Tips
  A szövegértési, nyelvhelyességi és beszédértési feladathoz tartozó vizsgatippek pontosan leírják, hogy mit kell tenni a vizsgán, és megmutatják, hogyan dolgozzon a vizsgázó a feladatok megoldásán a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.
 • Az egyes feladatoknál utalás történik arra, hogy mely vizsgatippek vonatkoznak arra a feladattípusra, így azonnal alkalmazni is lehet őket az adott feladat megoldása közben.
 • Az írás- és beszédkészségre vonatkozó vizsgafeladatokat gyakorló feladatok kísérik, amelyekben az érettségi vizsgán előírt témakörök lexikai egységei, valamint a magyar nyelvtanulók számára különös problémát okozó jelenségek kerülnek előtérbe.
 • Az írásbeli gyakorló feladatok a nyelvtani szerkezetek, a szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemek és az írásbeli vizsgafeladatokhoz szükséges kifejezések gyakorlására szolgálnak.
 • A szóbeli gyakorló feladatok pedig a szókincsfejlesztésre és a beszédkészség legfontosabb összetevőinek gyakorlására koncentrálnak.
 • A hallott szöveg értéséhez kapcsolódó feladatok hanganyagát a könyvben található CD tartalmazza.

Érettségi Aktivátor

A tavalyi évben mintegy nyolcvanezer lengyel érettségiző diák használta már nagy megelégedéssel a speciális érettségi könyvet. A lengyel sikertörténetre alapozva, a kiadó elhatározta, hogy a magyar középszintű érettségire is kidolgoz egy hasonló vizsgafelkészítő tananyagot.

A magyar kiadás elsősorban Hegedűs Kristófnak, a Városmajori Gimnázium angol munkaközösség vezetőjének köszönhető, aki egyben a magyarországi angol érettségi vizsgakövetelmények kidolgozásáért is felel.

Kiadványunk azért viseli az 'Aktivátor' nevet, mert a könyv valóban több mint egy feladatgyűjtemény: olyan aktív nyelvtudáshoz juttatja a tanulókat, mellyel magabiztosan mehetnek érettségizni. Az Aktivátor könyv, munkafüzet, nyelvtani összefoglaló is egyben: iskolai és önálló tanulásra egyaránt alkalmas.

Angol érettségi feladatlapok beszédértés vizsgához (könyv + CD) - Are you Listening?

Ez a kötet a korábban megjelent Are You Listening? című kiadvány új borítóba öltöztetett változata - audio CD melléklettel. A benne található feladatlapok beszédértés vizsgához nyújtanak fejlesztési és gyakorlási lehetőséget. A könyv tagolása az új angol nyelvi érettségihez igazodik (Középszint és Emelt szint), de változatos feladatai alkalmasak a hagyományos középfokú vizsgákra való felkészüléshez is.

A tananyag (könyv és audio CD) a felkészítő tanároknak egyszerre jelent könnyen felhasználható tesztmintákat, illetve a folyamatos felkészítés során rugalmasan beilleszthető, különféle témaköröket felölelő autentikus szövegeket és feladatokat. Az órai munkát segítendő a tartalomjegyzék feltünteti a szövegek hosszát, rövid tartalmát és az általános témakörökre vonatkozó utalásaikat is.

A vizsgára készülők önállóan is használhatják a kiadványt nyelvtudásuk ellenőrzésére, valamint a beszédértés mérésekor elvárt teljesítmény megismerésére: a megoldókulcs (Megoldások) és a szövegek szó szerinti átirata (Szövegkönyv) segíti ebben őket.

Angol nyelvvizsgaszótár
Angol-magyar témakör szerinti és betürendes szótár egyben A1/A2/B1/B2 nyelvvizsgához

Az Akadémiai Kiadó Angol nyelvvizsgaszótára a kezdő és haladó nyelvtanulók elengedhetetlen kézikönyve, amely segít az alap- és középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben. A kötet betürendes és témakör szerinti szótár egyben. A témakör szerinti szótár tartalma: a szóbeli nyelvvizsga aktív szókincse, 12 fejezet nyelvvizsgatémakörökkel és egy fejezet kötőszavakkal, valamint a magyar megfelelők. 
A betürendes szótár jellemzői: az élőbeszéd szókincse, 5500 szócikk, modern szókészlet, példák és kifejezések,
segítség az aktív nyelvhasználathoz, egyszerű, áttekithető szerkezet, részletes függelék.


Forrás: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Akadémiai Kiadó