Nyomtatás

Mit kell tudni az ECL nyelvvizsgáról?

 

AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI

“A2″ szint (belépő)
“B1″ szint (alapfok)
“B2″ szint (középfok)
“C1″ szint (felsőfok)

SZÓBELI VIZSGA

1. Szóbeli kommunikáció (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
Az egyes témák kifejtéséhez irányítási szempontként 3-4 képből álló képmontázsok állnak rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése (időtartama a hangfelvétel hosszától függően változó)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

ÍRÁSBELI VIZSGA

1. Írásbeli kommunikáció

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

2. Olvasott szöveg értése (szintenként eltérő terjedelem az eltérő szószám miatt)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

 

További információk és teszminták az ECL weboldalán

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. által kiadott ECL kiadványok

 

ENGLISH LEVEL B1
ENGLISH LEVEL B2
ENGLISH LEVEL C1
DEUTSCH STUFE B1
DEUTSCH STUFE B2
DEUTSCH STUFE C1
ECL EXAMINATION TOPICS ENGLISH LEVEL B2
ECL EXAMINATION TOPICS ENGLISH LEVEL C1