Nyomtatás


Az előzetesen megszerzett tudásszintmérés részei:

Résztvevői igény esetén előzetes tudásszint-felmérést végzünk, melynek értékelését a képzésben résztvevő oktatók (feleletválasztós tesztek esetében intézményünk dolgozói is) végzik az általunk (és a képzési programban) meghatározott követelmények alapján.

Az előzetes tudásszint-felmérés formája lehet az előzetesen elkészített előzetes tudásszint felmérő lap, vagy szóbeli elbeszélgetés a képzésekre jelentkezett résztvevőkkel.

A résztvevő által előzetesen megszerzett tudás/kompetencia beszámításának (és órakedvezmény adásának) lehetőségei a képzési programjainkban leírt módon történik. Csoportbontás esetén a tudásszint mérés eredményei alapján azonos csoportok kialakításával segítjük a jobb haladást. Amennyiben a képzési programban meghatározott módon lehetőség van az előzetesen megszerzett tudás alapján órakedvezményre, úgy azt a felnőttképzési szerződésben rögzítjük.

Tréning jellegű rövid, kompetenciafejlesztésen alapuló képzéseknél a képzési folyamatot minden esetben egyéni (tréneri feladat) tudás és készség – kompetencia felmérés előzi meg, melynek eredményétől függően az oktató a képzési tematikában szereplő módszertani elemeket irányítottan résztvevő specifikusan kell felhasználja, így beszámítva és elismerve a résztvevő előzetesen hozott tudását, illetve már meglévő készségeit, kompetenciáit. Abban az esetben ha a oktató olyan készség illetve tudásbeli hiányosságokat tapasztal, ami veszélyeztetheti a tréning során elsajátítandó ismeretek, illetve kompetenciafejlesztés teljes befogadását, kiegészítő tanácsadást (konzultációt) javasolhat, mely folyamatot, és annak eredményességét a képzési és elhelyezkedési tanácsadási lapon nyilván kell tartania.

Nyelvi képzésre vonatkozóan:

Az előzetesen megszerzett tudást az alábbi KER szinteken mérjük:

- KER A1 - minimum szint
- KER A2 - alapszint
- KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő)
- KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)
- KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)

Az előzetes tudásszint méréséről annak eredményétől függően tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiadásának feltétele: 60%-os eredmény elérése.