A1 - Első lépések / KER Minimum szint Nyomtatás
Hallás

Megértem a személyemre, a családomra, a közvetlen környezetemre vonatkozó, gyakran használt egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám.


Olvasás

Megértem a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban, az ismert nevek vagy szavak segítségével.


Beszélgetés

Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivalóm megformálását. Fel tudok tenni, és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.


Folyamatos beszéd

Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni lakóhelyemet és az ismerőseimet.Írás

Tudok képeslapra rövid és egyszerű (pl. nyaralási) üdvözletet írni. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevemet, az állampolgárságomat és a címemet.