Külföldi levelezőpartnerek

Kicsiknek és nagyoknak

Hányan olvasnak most

Oldalainkat 85 vendég böngészi
Angol nyelvkönyvek, segédkönyvek PDF Nyomtatás E-mail


Angol nyelvkönyvek, segédkönyvek

New Headway

A New Headway sorozat kötetei hat szinten (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate és Advanced) biztosítanak megbízható tananyagot az angol nyelv tanulásához. A sorozat világsikere a tradicionális és modern nyelvoktatás módszereinek sikeres ötvözésében rejlik, mely egyaránt fejleszti a tanulók nyelvhelyességét és nyelvi kifejezőképességét. Érdekes, változatos témákon keresztül, irodalmi és publicisztikai szövegrészleteket is felhasználva tartják állandóan ébren a tanulói motivációt. Segédkönyvünk a New Headway Elementary tananyaghoz készült, és a tanulók munkáját kívánja könnyebbé és eredményesebbé tenni.
New Headway Interactive Practice CD-ROM

Önálló tanuláshoz, gyakorláshoz kiválóan használható, nagy sikerű CD-ROM-ok, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, és Upper-Intermediate szinteken.
New Headway Talking Points

 • A szerző, James Gault, több éves tanári tapasztalattal gyűjtött össze olyan szövegeket és feladatokat, amelyek valóban beszélgetésre serkentik a tanulókat
 • Bármely sorozat kiegészítéseként használhatjuk, nemcsak a Headway, hanem az English File, a Horizons és a Matrix sorozatokkal együtt is.
 • Nagy sikerrel használhatja mindenki, akár felkészül, akár felkészít a szóbeli nyelvvizsgákra.
 • Nyelvvizsgára készülő, vagy a társalgási készségüket fejleszteni vágyó felnőttek és érettségire készülő tizenévesek egyaránt használhatják.
 • Összesen húsz társalgási témát dolgoz fel a könyv, így természetesen tartalmazza mindazokat, amelyek az érettségin és a nyelvvvizsgán előfordulhatnak.
 • Egyéni, páros és csoportos gyakorlatok váltakoznak a könyvben.
 • Motiváló szövegek, beszélgetésre serkentő illusztrációk segítik a készségfejlesztést.
 • Angol-magyar szójegyzék segít a tanulásban.English File

Számos középiskolában sikeresen használják az English File sorozatot, melynek első és második kötete átdolgozásra került és megjelent New English File Elementary és Pre-Intermediate címmel.
A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés és a készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szóbeli nyelvhasználathoz.

 • alkotórészek: Student's Book, Workbook, Cassettes, Teacher's Book, ingyenes tesztfüzetek
 • különlegesség: Student's Listen and Speak Cassette - egyéni gyakorláshoz, otthoni tanuláshoz
 • humoros, jópofa stílus
 • szintenként 60, 120 vagy még több tanóra
 • rugalmas, világos, File-rendszerű szerkezet
 • reális, befejezhető, tanfolyamra igazítható tananyag
 • beszédcentrikus kurzus
 • sok szókincs- és készségfejlesztő gyakorlat
 • irányított feladatok önálló tanuláshoz
 • fokozatos nehézségű, élvezetes hanganyag

  Student's Book:
 • kiejtés és fonetikai jelek tanítása illusztrációkkal, poszterekkel
 • illusztrált tematikus szó és kifejezés szótár
 • a magabiztosságot fejlesztő tematikus beszélgetések és viták
 • olvasás- és íráskészség-fejlesztő motiváló gyakorlatok
 • a beszélt nyelv szófordulatai, szituációs gyakorlatok
 • nyelvtani összefoglalók
 • íráskészség-fejlesztő gyakorlatok, modellek
 • rendszeres ismétlés, összefoglalás
 • 7 mai popdal változatos feladatokkal

  Workbook:
 • feladatok az egyéni tanuláshoz
 • a Student's Book leckéit követő szerkezet
 • plusz olvasmányok és szóanyag

  Teacher's Book:
 • részletes óratervek
 • 60 oldal fénymásolható plusz feladat
 • fénymásolható tesztek

English Result

Szintek:

Elementary - Pre-Intermediate

Az English Result vadonatúj, szemléletében és szerkezetében is innovatív általános angolt tanító sorozat fiataloknak, felnőtteknek. Különlegessége a kétoldalas lecke-szerkezet: minden lecke első oldala nagyon erőteljes vizuális inputot tartalmaz, míg a jobboldalon mindig az órai gyakorló, megerősítő feladatokat találjuk.

 • Az English Result friss, mai szókincse és nyelvtani anyaga, a kiejtés és a négy alapkészség korszerű módszertani alapokra épülő, integrált oktatása valóban hamar hoz látható eredményt azok számára, akik ezt a sorozatot választják.
 • A sorozat különlegessége, a leckéket indító nagyon vonzó képes-rajzos, színes teljes oldal azonnal felkelti a diákok érdeklődését és kíváncsiságát, a vizuális inputnak komoly motiváló ereje is van. A tankönyv szerkezete kiszámítható és jól átlátható tanárnak-diáknak egyaránt.
 • 'How to...' - ezekben a részekben világosan és áttekinthetően ismerkedhetünk meg az új nyelvi anyaggal és a gyakorlati szókinccsel, az életszerű helyzetekkel, melyeket a tanulók a hétköznapokban ügyesen és könnyedén tudnak majd használni.
 • 'From How to to can do' Minden leckének egyértelmű, világos célja van: az oldal alján az 'I can...' részek tudatosítják a tanulókban, hogy amit tanultak, milyen valós élethelyzetben tudják majd használni. Mindezt a 'How to', azaz a 'hogyan'készíti elő, alapozza meg példákkal, magyarázatokkal és gyakorló feladatokkal. A leckék végén a tanulók még egyszer végiggondolhatják, konkrétan kipipálhatják, mi az az új nyelvi anyag, amit a tanultakból tudnak már és mennyire tudják jól használni.
 • 'Put it all together' - ezekben a részekben használják, ismétlik át a tanulók egyszerre mindazt, amit az adott leckében tanultak.
 • Unitonként egy teljes oldal foglalkozik az íráskészség fejlesztésével: a tanult nyelvi anyag átismétlése, a készségfejlesztő gyakorlás és a mintaszövegek áttanulmányozása után minden alkalommal gyakorlati feladat, azaz egy írott munka elkészítése következik.
 • Az English Result tamnenete a CEF, a Közös Európai Referenciakeret szempontjaira, leírásaira épül;
 • Nagy hangsúlyt fektet a sikerélmény megteremtésére,
  a sorozatot tanítóknak módszertani segítséget nyújt a szóbeli teljesítmény méréséhez,
  a diákok számára pedig folyamatosan lehetőséget biztosít az önértékelésre.
 • A tanári kézikönyv egy dvd-t is tartalmaz, melyen egy 30 perces anyagot láthatunk az English Result gyakorlati, tanórai használatáról, melyet a szerzők: Mark Hancock és Annie MacDonald kommentálnak.

Express Series

Vadonatúj szaknyelvi sorozatunk kötetei különböző, manapság igen népszerű szakterületek (pl. humán erőforrás, marketing, reklám stb.) szó- és kifejezéskészletét, nyelvi anyagát és speciális helyzetgyakorlatait tartalmazzák intermediate szinten. A kurrens szakmákhoz kapcsolódó speciális készségek (pl. telefonálás, meetingek, prezentációk stb.) fejlesztése hangsúlyos eleme az Express sorozat minden kötetének.

 • A kötetek kb. 25-30 tanóra anyagát tartalmazzák, mely háromféle módon is használható:
  Önálló, rövid, intenzív szaknyelvi kurzusként.
  Az International Express, vagy más, általános angolt tanító sorozat kiegészítéseként.
  Önálló tanuláshoz az interaktív MultiROM segítségével.
 • Minden lecke bemelegítő feladatokkal kezdődik, melyek a témára való ráhangolódást segítik, a tanuló témakörön belül szerzett saját tapasztalatára építve.
 • Kiemelt és logikus Tip box-ok tartalmazzák a leckék nyelvi anyagát, a hasznos kifejezéseket és a tanulási stratégiákat.
 • A leckék végén található feladatok minden esetben további beszélgetésre, vitára, azaz a tanultak azonnali aktív használatára ösztönöznek.
 • Az interaktív MultiROM, mely önálló tanuláshoz tartalmaz speciális anyagot, az otthoni további gyakorlás, illetve a tananyag önálló feldolgozásának ideális eszköze.
 • A függelékben található a megoldókulcs és a hanganyag átirata, egy miniszótár, valamint egy rövid kis teszt keresztrejtvény formájában.

International Express

Az International Express hiánypótló kurzus felnőtteknek. Átmenet az általános angol és az üzleti angol nyelv között olyan nyelvtanulóknak, akik munkájuk vagy utazásaik miatt tanulnak angolul.

 • Az új, interaktív kiadás 4 nyelvi szinten kapható Elementary-től Upper-Intermediate szintig – utóbbi teljesen átdolgozott, 90%-ban új anyagot tartalmaz.
 • Nemcsak új borítót kaptak a könyvek, hanem egy Multi-ROM mellékletet is. Ezen az önálló tanulást segítő interaktív, személyre szabható feladatok találhatók.
 • A Multi-ROM tartalmazza a tankönyv szövegeit elektronikus formában, melyhez egy interaktív szótár is kapcsolódik. Ennek segítségével a szavak kiejtése meghallgatható, olvasható a definíciójuk egy-egy példamondat kíséretében. A hozzájuk kapcsolódó feladatok mind órai munkához, mind az önálló tanuláshoz felhasználhatók.
 • Minden, amit kedveltünk a régi sorozatban, megmaradt az anyagban: felnőtteknek szóló nemzetközi témák, melyek a mindennapi élet és a munka világához kapcsolódnak.
 • A könyv a nyelvtani összefüggésekre rávezeti a nyelvtanulókat, úgy, hogy nekik kell felfedezni azokat, így sokkal jobban bevésődnek a szabályok.
 • A tankönyv másik melléklete egy referencia füzet, melyet a tanulók állandóan maguknál hordhatnak nyelvtani emlékeztetőül és a mindennapi nyelvi fordulatokat tartalmazó súgóként.
 • A munkafüzet pedig egy audio CD-vel egészült ki.
 • A tanári kézikönyvben tesztek és rengeteg szórakoztató, kreatív fénymásolható segédanyag található.

Natural English

Szintek:

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate

Felnőtteknek, középiskolásoknak szóló task based tankönyvsorozatunk több szempontból is érdekes, sőt, bizonyos értelemben kuriózumnak tekinthető. Tematikája és szerkezeti felépítése teljesen új, egyedi módszerrel készteti a tanulót a természetes nyelvhasználatra.

 • Alkotórészek: tankönyv, munkafüzet, tanári segédkönyv, kazetták, audió CD-k, tesztfüzet
 • Különleges, egyedi kiegészítő a Puzzle Book, mely érdekes, humoros rejtvények, szójátékok gyűjteménye, melyek könnyen kapcsolhatók bármely más, hasonló szintű tananyag tematikájához is, valamint a
 • Listening Booklet, melyben a tankönyv hallás utáni megértésre szánt szövegeinek írott változata található leckék szerinti bontásban, hallásértés fejlesztő feladatokkal kiegészítve.
 • Igazi különlegesség a sorozat szerkezeti felépítése: nem a nyelvtan szervezi egységes fejezetté a tananyagot, hanem a minden lecke utolsó szakaszában elvégzendő kreatív nyelvi feladat, az extended speaking!
 • A tananyag egészét összevetve más, hasonló szintű könyvek anyagával, azt tapasztaljuk, hogy a natural English is ugyanazokat a szerkezeteket és témaköröket veszi át, azonban a megközelítés és feldolgozás módja eltér a megszokottól s így külön motivációt, felfrissülést nyújthat tanárnak, diáknak egyaránt.

Nézzünk egy példát, hogyan működik a task based elv a natural English esetében:

 • A 3. unit végén található extended speaking feladata: egy zenével kapcsolatos szöveg elolvasása után kérdőív készítése, majd a kidolgozott kérdésekre kapott válaszok alapján írásban összegezni, mit tudtak meg társuk zenei-művészeti ízléséről.
 • Arról, hogy ez a „music profile” megfelelő szókincset, odaillő nyelvtani szerkezeteket tartalmazzon, stílusa szabatos legyen, vagyis természetesnek hasson, az extended speaking előtti fejezetek gondoskodnak.
 • Ezekben az előkészítő részekben mind a négy nyelvi készség szerephez jut és a nyelvtan és a szókincsfejlesztés is kellő hangsúlyt kap.
 • Minden fejezet végén a lap alján találunk egy szövegdobozt, melyben összegzik, mi az, amit később, a kreatív feladat során jól fel lehet majd használni.

Oxford English for Careers

Legújabb szaknyelvi sorozatunk igazán friss szemlélettel készült annak tudatában, hogy a szakközépiskolában és főiskolákon szakmai gyakorlattal még nem rendelkező, a szakterületre csak készülő diákok megismerkedhessenek a kereskedelem, a turizmus, az egészségügy vagy a műszaki világ alapjaival miközben az angol nyelvet is elsajátítják.

Nincs szükség tehát egy általános angolkönyvre és még egy szakkönyvre is. Az Oxford English for Careers a diákok által választott szakterület szövegkörnyezetében tanítja az angolt, miközben igen gyakorlatiasan segít elsajátítani az alapvető szókincs és kifejezéskészlet mellett azokat a készségeket is, melyekre később szükség lehet az adott szakmában.

 • A sorozat pre-intermediate, intermediate és upper-inetremdiate szintekből áll.
 • Az Oxford English for Careers az adott szakmák alapszókincsére és nyelvezetére koncentrál.
  A nyelvtan, a szókincs és a készségfejlesztés mind valódi munkahelyi jellegű szövegkörnyezetben jelennek meg.
 • Az „It's my job” részekben igazi szakemberek, valós tények, számok és idézetek segítenek felkelteni az érdeklődést és belelátni a választott szakma mindennapjaiba.
  Az illusztrációk is autentikusak, általuk könnyebb megjegyezni a speciális szavakat.
 • „Writing és Reading” bank segít a szakszövegek feldolgozásában és megalkotásában.
 • Könnyen átlátható, modern szerkezet és design segít a leckéken való kiigazodásban:
  minden lecke elején látjuk, hogy miről fogunk tanulni, a végén összefoglaljuk, hogy mivel ismerkedtünk meg. Sőt a CEF-nek megfelelően minden lecke végén kipipálhatjuk, mit tudunk már.
 • Ismétlésre és további tanulásra project feladatok, internetes kérdőívek adnak lehetőséget, valamint a sorozat tanulói honlapja biztosít igazán élvezetes gyakorlást a mai diákokhoz közelálló formátumban. Igazán hasznos a minden lecke végén található szójegyzék is.
 • A tanári kézikönyv komoly háttérinformációt ad a szakterületekről, konkrétan minden unit-ban az ott megjelenő adott cégről, helyzetről, stb.
  Gyakorlatias ötleteket, további feladatlehetőségeket találunk még benne, pl. vegyes képességű csoportokhoz. Természetesen a tesztek és a kommunikációs gyakorlatokhoz szükséges feladatlapok sem hiányoznak.

Success Advanced Students' Book (with CD-ROM)

Hat szintű program tankönyvének hatodik kötete. Ahogy a könyv címe is sugallja, tanárnak és diáknak egyaránt sikerélményt nyújt ez a 2009-ben megjelent, modern és lendületes könyvcsalád. A könyv hagyományosnak mondható, nyelvtani tanmeneten alapul, de az integrált készségfejlesztés és a kommunikatív nyelvtanítás módszertana modern tananyaggá teszi. A tankönyv ingyenes tartozéka egy CD-ROM, a munkafüzetben pedig Audio CD található a diákok otthoni gyakorlását elősegítendő.

Longman Children's Picture Dictionary

Általános iskolák alsó tagozatosainak szóló képes szótár, több, mint 950 fénymásolható szemléltető kártyával és 2 CD-vel, Carolyn Graham dalaival.

Longman Picture Dictionary English

Brit és amerikai angol változatban is kapható képes szótár sok gyakorló feladattal.


Intelligent Business Elementary Coursebook

Az English Speaking Union 2008-as díjnyertes, négy szintű üzleti angol programja. A tananyagot a 'The Economist' közreműködésével, annak formátumában és szellemében fejlesztették ki. A 'Coursebook' olyan üzleti angolt tanulók számára készült, akik nem csak az angol nyelvet, hanem az üzleti élet alapfogalmait is meg akarják tanulni. A 'Skills Book' elsősorban olyan nyelvtanulók számára ideális, akik már üzleti életben tevékenykednek és főként olyan nyelvi eszközökre van szükségük, melyek sikeresebbé teszik őket a munkájukban. Ugyanakkor a 'Coursebook' és a 'Skills Book' egymással kombinálva is használható.

English for Business and Everyday Use (könyv+2 audio CD)

Radványi Tamás és Székács Györgyné English for Business and Everyday Use című középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyve egy- vagy kétéves előtanulmányt követő felkészüléshez ajánlható. Az induló szint felméréséhez a könyv tartalmaz egy Entry Test-et. Ezután következtik 15 lecke társalgási anyaggal, majd  20 lecke a nyelvileg nehezebb szakmai nyelvismereti tudnivalókkal. Minden leckében nyelvtani gyakorlatok is találhatóak.
A kötet hanganyaga a kötet mellékleteként megjelent két audio CD-n található.

A nyelvtanulás érdekes és szórakoztató is lehet, nem szükséges fáradságos munkának tekinteni. A könyv megírásakor lényeges szempont volt, hogy az üzletemberek ne csak a munkájukról tudjanak beszélni, hanem sokoldalú társalgók is legyenek. Ennek érdekében a szerzők a társalgási témákat különféle érdekes szituációkkal is kiegészítették. Ez a szakmai anyagot is tartalmazó nyelvkönyv nemcsak a szakmai gazdasági nyelvvizsgára való felkészülésben nélkülözhetetlen, de hasznos a külgazdasági kapcsolatok iránt érdeklődő nyelvtanulók számára is.

A kötet az elmúlt évek gazdasági változásainak megfelelően tartalmában is megújult.

A könyvhöz készült hanganyag elősegíti az angol nyelvtudásban oly fontos hallás utáni megértés fejlesztését. 
Forrás: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Akadémiai Kiadó